Introductie

Hoe ga ik met deze ingrijpende gebeurtenis om ?

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis.
Ook al is dit overlijden verwacht of volkomen onverwacht, er moet in korte tijd veel geregeld worden.

Emoties en herinneringen spelen daarbij een grote rol.
Om al deze gevoelens en herinneringen te kunnen verwoorden is niet altijd gemakkelijk en niet iedereen is daar op dat moment toe in staat.

Wellicht is er een mogelijkheid om de familie daarbij te ondersteunen in de vorm van het houden of maken van een toespraak.

bloem
lelie

Het overlijden van een dierbare is een van de meest ingrijpende ervaringen in het leven. Naast allerlei emoties en verdriet, moet een uitvaart geregeld worden en daar komt veel bij kijken.

Er moeten in korte tijd vaak lastige beslissingen worden genomen. Het maken en houden van een persoonlijke uitvaart toespraak kan dan moeilijk zijn. Niet iedereen is in staat tijdens een begrafenis of crematie te spreken.
Soms spelen emoties een rol, soms lukt het niet de juiste woorden te vinden.
Of kom je er als familie samen niet uit.
Soms ontbreekt bij nabestaanden de ervaring om in het openbaar te spreken, terwijl u wel wat te zeggen heeft en graag de overledene met respect en waardigheid wilt herdenken.

De spreker kan dit belangrijke onderdeel van de uitvaart van u overnemen door in nauw overleg met u en de andere nabestaanden, een persoonlijke toespraak te verzorgen tijdens de uitvaartplechtigheid. Ik kan uw woorden en herinneringen vormgeven in tekst en dit uitspreken tijdens de uitvaart. Rekening houdend met de wensen van de overledene en de nabestaanden, zoek ik samen met u naar de juiste toon en inhoud voor een passende en waardevolle toespraak. 
Het is ook mogelijk dat u toch zelf de toespraak houdt. Uiteindelijk is dat het meest persoonlijke. Mijn rol blijft dan beperkt tot het voorgesprek en het uitwerken van een toespraak naar uw wens.

bloem_wit
boom

Ook in mijn leven zijn er meerdere geliefde mensen geweest waar ik afscheid van moest nemen door de dood. Elke keer weer viel het me op, dat het goed vormgeven aan dat afscheid me zo hielp in het verwerkingsproces. Het gemis wordt er niet minder door, maar de goede herinnering aan dat laatste afscheid heeft me elke keer weer geholpen het gemis beter te dragen. Het was belangrijk daarbij mijn eigen hart en rituelen te volgen. Bij dit laatste afscheid doe je nog één keer recht aan diegene die je zo dierbaar was en er ook in gedachte nog is. Het is een ode aan iemands leven. Het laatste dat je voor die mens kunt doen. En daarmee help je ook jezelf met dat, meestal, moeilijke afscheidsproces.