Werkwijze

Woorden maken een waardevolle herinnering!

Werkwijze toespraak bij overleden persoon

U kunt als nabestaande direct contact met mij opnemen. Ook kunt u mijn naam doorgeven aan de uitvaartondernemer en deze met mij contact op laten nemen. Wat volgt is een korte vrijblijvende kennismaking, zodat u weet met wie u te maken heeft en kunt beslissen over de uitvaarttoespraak.

Werkwijze op maat bij een verwacht naderend afscheid.

Als u zelf aan het einde van uw leven bent gekomen en de regie voert over uw afscheid en uitvaart, ook dan kunnen wij iets voor u betekenen. U heeft misschien ideeën over het op schrift stellen van uw dierbare herinneringen of dat wat u na uw overlijden nog zou willen delen met uw dierbaren, al dan niet tijdens uw uitvaart. Dat kan met een brief, een herinneringsboekje, of in de vorm van een toespraak. Hier worden uw gedachten, uw herinneringen in een tekst of toespraak geheel naar uw wens verwoord. Soms is uw levensloop het vertrekpunt, soms door u gekozen thema’s. Dat bepaalt u.

|

de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien

– Toon Hermans

waterval

Moment van herinneringen.

Een paar dagen voor de uitvaart vindt dan een gesprek met u en eventueel andere nabestaanden plaats. U vertelt uw herinneringen, het levensverhaal van de overledene, alles wat u graag in de toespraak verwerkt wil zien. Ik help door de juiste vragen te stellen en te luisteren naar uw verhaal. Tijdens dit gesprek ontstaat een beeld van de overledene en de nabestaanden zodat in de toespraak de juiste toon gezet kan worden. Door deze aanpak is er in de hectische dagen voor de uitvaart een bewust gekozen moment van stilstaan bij het leven van de overledene, in kleine kring met u en andere nabestaanden.
Dit heeft een bijzondere waarde, is mijn ervaring.

Na het schrijven van de toespraak, wordt deze aan u voorgelegd zodat eventuele wijzigingen toegepast kunnen worden. U bepaalt immers wat er wel en niet gezegd wordt tijdens de uitvaart. Ook de juiste toon is van belang. Soms is een serieuze toon gewenst. Soms is er ruimte voor humor en relativering, passend bij het karakter van de overledene en de cultuur in de familie. Ook bespreken we de lengte van de toespraak en de plaats daarvan tijdens de uitvaartplechtigheid. Gemiddeld genomen duurt een toespraak ongeveer 10 minuten. Uiteraard zijn er verschillende mogelijkheden, een toespraak kan ook opgesplits worden in 3 delen b.v.

Mocht er sprake zijn van een kerkelijke uitvaart dan is er contact met de dominee of pastoor, zodat de preek tijdens de dienst en de eventuele toespraak op elkaar zijn afgestemd.
Desgewenst kunnen we de uitvaart openen en sluiten, een gedicht voordragen en adviseren over muziek, de opbouw van de plechtigheid, teksten aandragen, en voorstellen doen voor kleine simpele rituelen etc.